(0)

Udržateľnosť v našej spoločnosti

Naše korene vychádzali zo založenia skupiny Freudenberg Group a jeho dlhodobého prístupu k podnikaniu. Už od vyrobenia prvého výrobku v roku 1948 naša značka Vileda znamenala inováciu a kvalitu so zameraním na výrobu trvalých a pohodlných výrobkov, vyvíjaných a vyrábaných za použitia bezpečných materiálov tými najmodernejšími technológiami. 

Máme v úmysle pokračovať v našom prístupe k udržateľnosti, konkrétne v začleňovaní ekologických, sociálnych a ekonomických hodnôt do našich každodenných činností a v plnení očakávaní súčasných a budúcich generácií. 

Náš dlhodobý sľub a zodpovednosť voči ľudom a životnému prostrediu je stanovený v Hlavných zásadách, vytýčených našou materskou spoločnosťou Freudenberg.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422