(0)

Novinky o spoločnosti Vileda

Spoločnosť Vileda a Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH ponúkajú značkové výrobky pre domácnosť, s ktorými je odstraňovanie každodennej špiny menšia drina. S našimi výrobkami sme stanovili vysoké štandardy, a to ako na personálnej úrovni, tak I ako právnická osoba.
V prípade akýchkoľvek dotazov o našich výrobkoch alebo našej spoločnosti kontaktujte naše oddelenie pre styk s verejnosťou alebo priamo naše tlačové oddelenie vo Freudenbergu.
Pre naše miestne tlačové kontakty navštívte prosím naše miestne stránky www.vileda.com


Najnovšie tlačové správy

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422