(0)

Naša história

Korene spoločnosti Vileda siahajú až do roku 1849, keď Carl Johann Freudenberg prevzal garbiareň “Heintze und Sammet” vo Weinheime v Nemecku. Vďaka vysokej kvalite tu vyrábaného koženého sortimentu sa garbiareň rýchle rozširovala, až sa stala jednou z najväčších v Európe. 

Freudenberg preukázal svoje podnikateľské schopnosti s inštinktívnym citom pre potreby zákazníka a schopnosti vyrábať inovatívne pokrokové výrobky, ktoré ich uspokoja. To bol talent, ktorý Freudenberg predal svojim dedičom.

Počas hospodárskej krízy v roku 1929 nedostatok surovín prinútilo podnik prehodnotiť svoje postavenie a nájsť alternatívu ku koži. 

V roku 1936 chemik Dr.Carl Ludwig Nottebohm ponúkol podniku Carla Freudenberga postup, ktorý by umožnil výrobu systetickej kože. Vo svojom výskume pokračoval i v nasledujúcich rokoch aby nakoniec vyvinul úplne novú netkanú textíliu: táto nová textília bola použitá na handru na okná Vileda a položila v roku 1948 základný kameň značky Vileda. 

Meno Vileda je odvodené z nemeckého „wie leder“ čo znamená „ako koža“. Rovnako ako u viacerých iných značiek rýchle sa rozvíjajúcom spotrebnom priemysle to bola inovácia, ktorá položila základ značky a naďalej zostala v jej srdci.

Dnes je za globálne aktivity Viledy zodpovedná spoločnosť Freudenberg Home and cleaning Solutions GmbH (FHCS), ktorá je dcérskou spoločnosťou skupiny Freudenberg Group. 

Pohľad do minulosti je inšpiráciou pre budúcnosť. Nemecký podnik počas svojej 65-ročnej histórie vyrobil radu priekopníckych výrobkov. Legendárna handra na okná, špongia Glitzi a samozrejme podlahový mop Vileda definovali svoje segmenty na trhu a stali sa v domácnostiach všeobecnými pojmami. Zjednodušene povedané, jedná sa o kvalitu vyrobenú v Nemecku.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422