(0)

Udržateľnosť v spoločnosti Freudenberg

Celkový prístup k udržateľnosti ide ešte ďalej: naša materksá spoločnosť Freudenberg, nemecká rodinná spoločnosť, ktorá je v prevádzke viac ako 160 rokov, vždy venovala veľkú pozornosť ekologickým, sociálnym a ekonomickým aspektom, ktoré sú výslovne obsiahnuté v Poslaní spoločnosti. 

  

 • Recyklácia 

  Ako odborník na materiály má spoločnosť Freudenberg dlhodobú históriu, pokiaľ ide o premenu širokej rady materiálov a inovatívne výrobky. Veľká pozornosť je venovaná používaniu recyklovaných materiálov a spätnému využívaniu odpadu. V kľúčovej oblasti firemného občianstva zaviedla spoločnosť Freudenberg od roku 1889 rôzne dobrovoľné sociálne a verejnoprospešné služby. 

 • Freudenbergova nadácia

  Freudenbergova nadácia bola založená v roku 1984. Jej cieľom je podporovať integráciu a propagáciu znevýhodnených skupín a podporovať kultúrne projekty. Keď spoločnosť Freudenberg Group uvádzala v roku 1999 celofiremný program pre mládež TANNER (garbiar), vedela, že skúsenosť s kultúrnym a sociálnym prostredím v iných krajinách budú pozitívnym faktorom pre osobný a profesionálny vývoj mladých ľudí.

 • Hlavné zásady

  V roku 1999 boli stanovené hlavné zásady ako súhrn Obchodných zásad skupiny, ktoré platia pre všetkých zamestnancov po celom svete, obchodných partnerov a širokú verejnosť. Kľúčovými bodmi sú “Hodnoty pre zákazníkov” , “Inovácie” , “Vedenie” , “Ľudia”, “Zodpovednosť” a “Dlhodobá orientácia”. 

 • Medzinárodná iniciatíva “Týka sa to nás všetkých”

  Medzinárodná iniciatíva “Týka sa to nás všetkých” založená v roku 2003, vyzýva všetkých spolupracovníkov, aby svojimi nápadmi a návrhmi prispievali k zlepšovaniu bezpečnosti práce a ochrane životného prostredia v záujme každého z nás. V rámci tejto iniciatívy bol takiež v celej spoločnosti spustený špecifický “Program nulového počtu úrazov”, jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť práce vo spoločnosti Freudenebrg a Vileda. Strategickým cieľom v spoločnosti Freudenberg a Vileda je dosiahnuť do roku 2016 1 absenčný úraz na 1000 zamestnancov. V roku 2012 dosiahli obe spoločnosti Freudenberg a FHCS už priebežné milníky, t.j. 3,4 a 2,6 absenčných úrazov na 1000 zamestnancov. 

 • Technológia šetrná k životnému prostrediu

  Súčasťou “genetického kódu” spoločnosti Freudenberg je byť v čele technológie šetrnej k životnému prostrediu. Skupina má po celom svete stále rozsiahlejšie portfólio ekologických výrobkov a výrobných postupov. Napríklad továreň na výrobu netkaných textílií v Suzhou v Číne bol čínskou vládou už niekoľkokrát uznaný ako “zelená továreň”. Spoločnosť Freudenberg sa zaväzuje byť zodpovedným firemným občanom na všetkých svojich pôsobiskách po celom svete. 

 • Dar pre kolegov zo spoločnosti NOK v Japonsku

  Naši spolupracovníci sú vysoko zainteresovaní v rade sociálnych projektov. Spoločnosť Freudenberg napríklad zaslala dar kolegom z NOK v Japonsku, ktoré bolo v roku 2011 postihnuté zemetrasením a tsunami. Zamestnanci darovali kolektívne čiastku 219 000 €, ktorú spoločnosť Freudenberg zdvojnásobila, aby pomohla 620 kolegom, ktorí boli najviac postihnutí. 

 • Školiace stredisko v Nagapattinam v južnej Indii

  V marci 2009 ďalej spoločnosť Freudenberg založila školiace stredisko Nagapattinam v juhoindickej provincii Tamil Nadu, oblasti ktorá bola v roku 2004 najhoršie postihnutá ničivými tsunami. V roku 2010 prví mladí ľudia ukončili výuku a úspešne nastúpili do svojich prvých zamestnaní. Ďalších 80 nových mladých ľudí zahájilo špeciálne dvojité školiace kurzy, aby získali kvalifikáciu ako kováči, zvárači alebo inštalatéri. 

 • Základná škola Hajing v Jiangyou v Číne

  Na konci augusta 2009 spoločnosť Freudenberg oficiálne otvorila základnú školu Hajing Village v Jiangyou v Číne. Toto miesto bolo jedným z miest provicie Sichuan najhoršie postihnutých katastrofálnym zemetrasením v máji 2008. Ako gesto dobrej vôle voči postihnutým ľuďom v tejto oblasti sme zahájili tento projekt dlhodobej pomoci. Jedná sa o jeden z najväčších pojektov Freudenberg tohoto typu mimo Nemecka. Budova školy má celkoho rozlohu viac ako 4600 m2 a kapacitu 280 detí. 

 • Projekt letnej školy

  Veľký úspech mal v roku 2010 projekt letnej školy, kde viac ako 40 zamestnancov  spoločnosti Freudenberg dobrovoľne dávalo lekcie v tématických oblastiach, vrátane anglického jazyka, čínskej kultúry a športu. Na miestnej úrovni spoločnost Freudenberg podporuje sociálnu prácu, mimo iného iniciatívu “Wir-tun-was”. Napríklad banka detského oblečenia vo Viernheimu je sponzorovaná úložnými boxami, regálmi na oblečenie a taktiež finančnými darmi. Rodiny s nízkym príjmom majú možnosť získať pre svoje deti oblečenie z druhej ruky za symboickú čiastku. 

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422