(0)

Vyhlásenie

  1. Tieto internetové stránky sú prevádzkované spoločnostou Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. a všetky práva k nim patria výhradne Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s., ak nie je uvedené inak.
  2. Všetky informácie zverejnené prostredníctvom týchto internetových stránok, hlavne informácie týkajúce sa výrobkov, sú šírené podľa najlepšieho vedomia Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. Tieto informácie sa v žiadnom prípade, pokiaľ je to právne prípustné, nepovažujú za záruku alebo zastúpenie akéhokoľvek druhu alebo akúkoľvek zodpovednosť spoločnosti Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s.
  3. Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. na základe vlastného uváženia môže upravovať, meniť alebo prerušit prevádzku týchto stránok alebo ich častí a to bez predpokladu vzniku akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti. Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu stránok.
  4. Odkazy na internetové stránky tretích strán, nepredstavujú schválenie týchto internetových stránok tretích strán spoločnosťou Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. a Freudenberg Potřeby pro domácnosť k.s. nenesie zodpovednosť za dostupnosť týchto internetových stránok alebo ich obsah.
  5. Prípadné nároky alebo žaloby spojené s týmito internetovými stránkami  alebo ich využívaním sa budú riadiť a interpretovať v súlade s právnymi predpismi Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou ich konfliktov s právnymi princípmi.

Cookies

V závislosti na nastavení vášho internetového prehliadača, informácie vo forme cookies môžu byť automaticky zasielané do vášho počítača. Prosím, urobte príslušné úpravy nastavení počítača, ak chcete cookies odmietnuť.

Vyhlásenie pre externé odkazy

Za žiadnych okolností nemôžu byť informácie obsiahnuté v týchto internetových stránkach považované za potvrdenie uspokojivej kvality výrobkov alebo služieb, ani sa nemôžu tieto informácie v žiadnom prípade považovať za záruku akéhokoľvek druhu, či výslovnú alebo predpokladanú, na strane Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. Tieto informácie môžu byť zmenené, doplnené alebo vymazané kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. a spoločnosti skupiny, do ktorej Freudenberg Potřeby pro domácnost patrí, nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok spojených s našimi internetovými stránkami. Tieto odkazy by nemali byť chápané ako potvrdenie od nás. Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi používaním našich internetových stránok.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422