(0)

Všeobecné vyhlásenie výkonného riaditeľa o udržateľnosti

Odkaz našim budúcim generáciám

Už od uvedenia prvého výrobku Vileda na trh v roku 1948, ktorým bola handra na okná Vileda, bolo našou najvyššou prioritou uľahčiť domáce práce a dodať našim zákazníkom tie najlepšie služby. Výrobky našich babičiek, ktoré používali v minulosti, teraz používajú ich vnúčatá, ale ich potreby sa zmenili, a tak sa zmenili i naše výrobky: napríklad rada našich handričiek bola neustále modernizovaná z hľadiska ich účinnosti a trvanlivosti, naše handry z mikrovlákna teraz vydržia až 300 pracích cyklov. Náš “Vileda Supermop”, ktorý po prvý krát dobyl trh v roku 1973, zmenil upratovacie náyky v mnohých zemiach a bol mnohokrát vylepšený, aby uspokojil meniace sa potreby zákazníkov. 

Tento spôsob myslenia naprieč generáciami je základom našeho dlhodobo orientovaného podnikania a dôležitou súčasťou našeho prístupu k udržateľnosti. Naše výrobky sú známe svojou trvanlivosťou, umývateľnosťou, účinnosťou a ergonómiou. Venujeme pozornosť získavaniu surovín I tomu, ako sú naše výrobky vyrábané, distribuované, používané a likvidované. Sme držitelia certifikátu podľa štandardov ISO 14001 a OHSAS 18001. Napríklad certifikát špecifický pre našu krajinu je škandinávska ekologická značka “Nordic Swan” pre mopy Vileda Professional Swep Mops. 

Okrem toho najnovší výrobný závod FHCS v USA bol od základu budovaný s myšlienkou udržateľnosti, zameranou na certifikát LEED pre celý podnik (LEED: Leadership in Energy & Enviromental Design – Riadenie projektu s ohľadom na energiu a životné prostredie, čo je hodnotiaci systém americkej rady pre zelené stavby). Spotreba energie bola úspešne znížená o viac ako 25%. 

Udržateľnosť pre nás znamená každodenné uplatňovanie ekologických, sociálnych a ekonomických hodnôt a my sme sa zaviazali, že budeme podnikať pri rešpektovaní zásad udržateľnosti. Sme si plne vedomí skutočnosti, že udržateľnosť je nekončiaca každodenná výzva a že musí byť nepretržite realizovaná a uplatňovaná vo všetkých divíziách našej spoločnosti. Dlhodobá zodpovednosť voči ľuďom a životnému prostrediu je zakotvená v Hlavných zásadách stanovených našou materskou spoločnosťou Freudenberg a je osobným záväzkom celej organizácie FHCS.

Dr. Klaus-Peter Meier
Prezident
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422