(0)

Udržateľnosť v našej spoločnosti

Naše korene vychádzali zo založenia skupiny Freudenberg Group a jeho dlhodobého prístupu k podnikaniu. Už od vyrobenia prvého výrobku v roku 1948 naša značka Vileda znamenala inováciu a kvalitu so zameraním na výrobu trvalých a pohodlných výrobkov, vyvíjaných a vyrábaných za použitia bezpečných materiálov tými najmodernejšími technológiami. 

Máme v úmysle pokračovať v našom prístupe k udržateľnosti, konkrétne v začleňovaní ekologických, sociálnych a ekonomických hodnôt do našich každodenných činností a v plnení očakávaní súčasných a budúcich generácií. 

Náš dlhodobý sľub a zodpovednosť voči ľudom a životnému prostrediu je stanovený v Hlavných zásadách, vytýčených našou materskou spoločnosťou Freudenberg.

  1. Odkaz našim budúcim generáciám Už od uvedenia prvého výrobku Vileda na trh v roku 1948, ktorým bola handra na okná Vileda, bolo našou najvyššou prioritou uľahčiť domáce práce a dodať našim...
  2. Ak sa pozrieme na životný cyklus výrobkov Vileda, je zrejmé, aké dôležité sú jednotlivé fázy a ako nám môžu pomôcť pri znižovaní dopadu našich procesov na tri oblasti udržateľnosti, menovite...
  3. Počas celého životného cyklu sú výrobky Vileda neustále zdokonaľované s ohľadom na tri hodnoty udržateľnosti (ekologickú, sociálnu a ekonomickú); tento efekt demonštrujú nasledujúce výrobky.  ...
  4. Celkový prístup k udržateľnosti ide ešte ďalej: naša materksá spoločnosť Freudenberg, nemecká rodinná spoločnosť, ktorá je v prevádzke viac ako 160 rokov, vždy venovala veľkú pozornosť ekologickým,...

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422