Vi använder oss av cookies. Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies. Läs mer.
x

Hållbarhet i vårt företag

Viledas rötter kan spåras tillbaka till historien om Freudenberg och dess långsiktiga företagsfilosofi. Ända sedan sitt första framträdande 1948 står varumärket Vileda för innovativa hushållsprodukter av högsta kvalitet. Vi fokuserar starkt på hållbara och funktionella produkter, utvecklade och tillverkade av säkra material och avancerad teknik i framkant.

Vi avser att fortsätta med vår hållbara strategi, att införliva ekologiska, sociala och ekonomiska värden i vår dagliga verksamhet, för att motsvara förväntningarna hos nuvarande och kommande generationer.

Vårt långsiktiga åtagande och ansvar för människor och miljön ligger i linje med de verksamhetsprinciper som har fastställts av vårt moderbolag Freudenberg.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.2_20190806