Vi använder oss av cookies. Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies. Läs mer.
x

Ledningens uttalande om hållbarhetspolicyn

Hållbarhetsrapport 2018Att föra vidare till kommande generationer

Att förenkla hushållsarbetet och leverera förstklassiga tjänster till våra kunder har varit vår högsta prioritet sedan lanseringen av den allra första Vileda produkten 1948; Vileda fönsterduk. De produkter som våra mormödrar använde förr i tiden används nu av barnbarnen, men deras behov har förändrats och så har även våra produkter. Vårt duksortiment har t.ex kontinuerligt uppgraderats i fråga om prestanda och hållbarhet och våra mikrofiberdukar tåler nu upp till 300 tvättar. Vår ”Vileda Supermopp” som var först med att erövra marknaden 1973 och förändrade städvanorna i många länder har förbättrats många gånger för att tillgodose användarnas nya behov.

Att tänka över generationerna är grunden för vår långsiktiga verksamhet och en viktig del i detta är vår stategi för hållbar utveckling. Våra produkter är kända för sin hållbarhet, även efter flera tvättar, sin höga kvalitet och ergonomiska utforming. Vi lägger stor vikt vid de råvaror som används vid tillverkning samt hur produkten tillverkas, distribueras, används och kasseras. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och OHSAS 18001 standards. Ett exempel på landsspecifik certifiering är den skandinaviska miljömärkningen ”Svanen” för Vileda Professional Swep moppar.

Dessutom är FHCSs senaste fabrik i USA byggd utefter dessa hållbarhetsprinicper och målet är att uppnå en LEED certifiering för hela produktionen. (LEED; Leadership in Energy & Environmental Design, ett klassificeringssystem framtaget av U.S Green Building Council). Energiförbrukningen har framgångsrikt minskat med mer än 25 %.

Hållbarhet innebär att vi lever efter ekologiska, sociala och ekonomiska värden i vår dagliga verksamhet och vi är fast beslutna att göra affärer med beaktande av principerna om hållbarhet. Vi vet att vi aldrig kommer att bli perfekta, och vi är fullt medvetna om att hållbarhet är en daglig utmaning och en lärande process som måste genomföras kontinuerligt i alla delar av företaget. Vi behöver stöd från våra leverantörer och vår organisation för att bli bättre. Att ha ett långsiktigt engagemang och ansvar för människor och miljö är riktlinjer i de verksamhetsprinciper som är fastställda av vårt moderbolag Freudenberg och är ett personligt engagemang inom hela FHCSs organisation.

Dr. Klaus-Peter Meier

President & CEO

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH

 

Hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2018

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.2_20190806