Vi använder oss av cookies. Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies. Läs mer.
x

Produktens livcykel

Vid en analys av livscykeln av Vileda produkter, blir det tydligt hur viktiga de enskilda faserna är för att hjälpa oss att minska konsekvenserna av våra processer inom tre hållbarhetsområden, dvs. miljö, samhälle och ekonomi. Hållbar produktutveckling har en särställning i livscykeln: produkterna ska utvärderas på holistiska grunder med ett särskilt poängsystem för hållbarhet. Vi uppmärksammar råmaterialkällor, hur våra produkter tillverkas, distribueras, används och kasseras.

 

 • Inköp av råvaror

  När det gäller inköp av våra råvaror tar vi hänsyn till reglerna i ”REACH” (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).

 • Att undvika farliga ämnen

  Dessutom gör Vileda sitt yttersta för att undvika användning eller smittspridning av farliga ämnen i produktionsprocessen, såsom DEHP mjukgörare, tungmetaller i pigment, farliga azofärgämnen och andra även om förekomsten är juridisk godtagbar.

 • Program för etiska kriterier

  Vi har infört ett ”Ethical Sourcing Program” för att implementera bland annat ”Ethical Supplier Standards” (ESS). ”Ethical Supplier Standards” specificerar förväntningar på leverantörer rörande ex. barnarbete, minimilön, tvångsarbete samt ett hälso-, säkerhets- och miljöskydd.

  Vi använder oss av en självdeklaration med våra principer till våra materialleverantörer och servicekontrakt som står för mer än 90 % av värdet av vårt totala materialinköp.

  Dessutom har vi identifierat ”fokus-områden” fördelat på våra egna produktionsanläggningar, våra leverantörer, lager, distributionscentraler och verksamhetskontrakt. I alla dessa verksamheter kommer vi att göra kontroller på plats för att se till att de etiska kriterierna följs. Därmed kommer vi att ha täckt in mer än 50 % av våra inköp.

 • Energiminskning och certifiering

  Våra produktionsanläggningar är certifierade enligt standarderna ISO 14001 och OHSAS 18001 och våra två nya fabriker i Indien och Kina är för närvarande i certifieringsprocess och kommer att vara certifierade i slutet av 2013. 

  Under 2013 minskade FHCSs tre största produktionsanläggningar sin energiförbrukning med 7,2 % jämfört med 2010 och med 33,2 % jämfört med 2005. Fabrikerna ligger i Tyskland, Sverige och Italien och motsvarar 82 % av FHCSs växtenergiförbrukning. 

  Vår svenska produktionsanläggning har uppnått kraven enligt EN 16001 certifieringen för energiledningssystem under 2012.  Förberedelser pågår för närvarande i den svenska och tyska fabriken för att bli certifierade enligt den nyligen etablerade och mycket strikta EN 50 001 , som ersatte tidigare norm EN 16 001 , 2013.

 • Återvinning och minskning av avfall

  I förhållande till år 2010 har avfallet minskat med 17% hos de två anläggningarna i Sverige och Tyskland som står för 63% av FHCSs avfall. I vår tyska anläggning uppnådde man en återvinningsprocent på 94% under 2012. 

  Ca 1900 ton fibrer och 2200 ton återvunnet plastmaterial har använts som råmaterial till diverse produkter under 2012, bl.a Vileda Naturals produktsortiment. 

 • Hållbara byggnader

  FHCS senaste produktionsanläggning i USA är byggd enligt hållbarhetsprinciperna med bland annat energieffektiv uppvärmning och AC samt dagsljus i hela byggnaden för att nå en LEED certifiering för hela produktionen. (LEED; Leadership in Energy & Environmental Design, ett klassificeringssystem framtaget av U.S Green Building Council). Energiförbrukningen har framgångsrikt minskat med mer än 25 %. 

  I Tyskland har det nya huvudkontoret som invigdes 2009 belönats med tysk kvalitetsmärkning för hållbart byggande. (Dt. Gütesiegel Nachhaltiges Bauen).

 • Transport och logostik

  När det kommer till distribution av Vileda produkter är vi uppmärksamma på effektiv lastning och leverans med hjälp av fordonets konstruktion och teknik för att maximera kapaciteten av vårt regelverks begränsningar. Vi förbättrar kontinuerligt våra transportsätt i form av ”snällare mil” genom att byta från vägtransporter till järnväg eller vatten. 

  Dessutom har det Tyska Fraunhofer-institutet och Vileda åstadkommit en omfattande studie av Europas logistik under 2008, vilket innebär att FHCSs lager och distribution redan är mycket nära minimum av transportsträckor och kostnader.

 • Hållbarhet och prestanda

  I form av produkter-i-användning, är Viledas produkter kända för sin långa hållbarhet, även efter flera tvättar, sin höga kvalitet och ergonomiska utformning. Hållbarheten bidrar till att undvika onödigt avfall och att bevara resurserna. Den specifika sammansättningen av fibrer i våra olika dukar ger till exempel en snabb rengöring av olika typer av smuts, inkl. partiklar. Bra rengöringsegenskaper minskar behovet av att använda kemiska rengöringsmedel, något som bevisats av flera oberoende rengöringsstudier i hela Europa. 

 • Priser i design och kvalitet

  Våra produkter klarar ergonomiska krav för att skydda användarens rygg och leder, vilket resulterat i olika ”Red Dot Design Awards” och ”iF Product Design Awards”.

  Under 2012 har Finlands Standardiseringsförbund tilldelat Svanen-märkning till ett urval av Vileda Professional SWEP moppar.

 • Förpackningsmaterial

  Alla förpackningar ska vara helt återvinningsbara och vi ska maximera användningen av återvunnet material istället för nytt vid behov (t.ex. består kartong eller wellpapp av 60-99% återvunnet pappersavfall). All Viledas förpackningsfolie följer Viledas ”Vita lista för förpackningsmaterial” och består nästan uteslutande av PP eller PE och är antingen återvinningsbar eller förnyelsebar. 

  Våra produkter är inte överpackade, endast det minimum som krävs av förpackningsmaterial ska användas. Vi utvecklar en helhetssyn som beaktar förpackningars prestanda och miljöpåverkan i hela leveranskedjan. Vi tar till nya innovativa förpackningsmaterial (t.ex. av förnyelsebara resurser) samt processer som bidrar till att minska påverkan på miljön.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.2_20190806