Vi använder oss av cookies. Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies. Läs mer.
x

Hållbarhet hos Freudenberg

Den övergripande strategin för hållbar utveckling går ännu längre; vårt moderbolag Freudenberg, ett över 160 år gammalt tyskt familjeföretag, har alltid haft stort intresse för ekologiska, sociala och ekonomiska värden, vilka också är specificerade i företagets målsättning.

  

 • Återvinning

  Freudenberg, som en materialspecialist, har en lång historia i intelligent omvandling av ett brett spektrum från råvaror till avancerade produkter. Stor uppmärksamhet ägnas åt användning av återvunna material och ny användning av avfall. Sen 1889 har Freudenberg som ansvarsfull samhällsmedborgare inrättat ett flertal social- och välfärdstjänster.

 • Freudenbergstiftelsen

  Freudenbergstiftelsen grundades 1984 i syfte att stödja integration och främjande av missgynnade grupper och verka för kulturella projekt. När Freudenbergkoncernen introducerade ungdomsprogrammet Tanner 1999 för de anställda, var företaget väl medvetet om att en lyckad vistelse utomlands är en positiv faktor för en ung persons personliga och yrkesmässiga utveckling.

 • Verksamhetsprinciper

  Under 1999 sattes vägledande riktlinjer för verksamheten upp som en sammanfattning av företagets verksamhetsprinciper för alla anställda runt om i världen, affärspartners och allmänheten i stort. De viktigaste aspekterna är ”värde för kunderna”, ”ledarskap”, ”människor”, ”ansvar” och ”långvarig inriktning”.

 • Det interna initiativet “We all take care”

  Det interna initiativet ”We all take care” som inrättades 2003, uppmuntrar alla anställda till att bidra med idéer och förslag när det gäller att förbättra säkerheten i arbete och miljöskydd för alla. Det strategiska målet för arbetarskydd på Freudenberg och Vileda är att komma under 1 olycka per 1000 anställda år 2016. För att uppnå detta har ett ”noll-olyckor-program” under parollen ”We all take care“, upprättats i hela företaget. Under 2012 nådde både Freudenberg och FHCS redan en milstolpe med mindre än 4 olyckor per 1000 anställda.

 • Miljövänlig teknologi

  Att gå i spetsen för miljövänlig teknik är en del av en ”genetisk kod” för Freudenberg. Koncernen har en alltmer omfattande portfölj av miljövänliga produkter och produktionsmetoder runt om i världen. T.ex. har anläggningen för tillverkning av non-woven material i Suzhou i Kina redan blivit uppmärksammad ett flertal gånger av den kinesiska regeringen som en ”grön fabrik”. Freudenberg har åtagit sig att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare på alla våra platser runt om i världen. 

 • Donation till NOK-kollegor i Japan

  Våra medarbetare är mycket involverade i många sociala projekt. Till exempel startade Freduenberg en insamling i förmån för NOK-kollegor i Japan som drabbats av jordbävningen och tsunamin 2011. Medarbetarna donerade en summa på 219 000 Euro och Freduenberg dubblade denna för att stödja 620 av de mest drabbade kollegorna.

 • Utbildningscentrum in Nagapattinam, Indian

  I mars 2009 etablerade Freudenberg ett utbildningscentrum i Nagapattinam i den indiska provinsen Tamil Nadu, den region som värst drabbats av den förödande tsunamin 2004. 2010 var de första ungdomarna klara med sin utbildning och påbörjade sina första arbeten och ytterligare 80 nya ungdomar påbörjade utbildningen som kvalificerar dem för arbete som metallarbetrare, svetsare eller rörmokare.

 • Hajing Village grundskola i Jiangyou, Kina

  I slutet av augusti 2009 öppnade Freudenberg Hajing Village grundskola i Jiangyou i Kina. Denna region är en av de hårdast drabbade städerna i Sichuan av den katastrofala jordbävningen den 12 maj 2008. Som en gest av hjälp och solidaritet för de drabbade människorna startade vi detta långsiktiga hjälpprojekt. Det är ett av Freudenbergs största projekt av sitt slag utanför Tyskland. Skolbyggnaden har en yta på mer än 4600 m² och kan ta emot ca 280 barn.

 • Sommarskolprojektet

  Sommarskolprojektet 2010, där fler än 40 volontärer från Freudenberg gav lektioner i engelska, kinesisk kulturhistoria och sport, blev en stor succé. Lokalt i Tyskland stödjer Freudenberg bland annat socialt arbete i projektet; “Wir-tun-was” (“vi gör något”). T.ex som sponsor och finansiär till en klädbank i Viernheim där familjer med låg inkomst har möjlighet att köpa begagnade kläder för en symbolisk summa. 

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.2_20190806