Vi använder oss av cookies. Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies. Läs mer.
x

Vår målsättning

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH erbjuder märkesvaror i form av mekaniska rengöringsredskap och klädvårdsprodukter, som gör det dagliga arbetet för användare och kunder världen över enklare och mer effektivt.

Vår organisation och företagsanda är innovativ och mångkulturell och bygger på tillit och integritet, laganda och engagemang kring kontinuerliga förbättringar.

Vi söker efter och önskar kunna utveckla talangfulla personer och erbjuda dem en professionell arbetsmiljö och frihet under ansvar.

Vi räknar med att det framgångsrika genomförandet av våra strategier långsiktigt leder till starka världsledande positioner av våra varumärken vad gäller lönsamhet och marknadsandelar - till fördel för vår verksamhet, våra medarbetare, våra ägare, våra kunder och de samhällen vi arbetar och lever i.

De vägledande riktlinjerna är en kortversion av företagets verksamhetsprinciper, sammanställt för våra medarbetare runt om i världen, våra samarbetspartners och allmänheten i stort. 

Värde för kunden

Vi strävar efter att förutse, förstå och möta våra kunders behov och förväntningar. Vi är en omtänksam leverantör med starkt fokus på detaljer och vi ger oumbärlig support för våra kunders framgång. Vi levererar betydande värde genom vårt engagemang för kvalitet, service och pålitlighet, med stöd av vår globala närvaro.

Innovation 

Vi är ett multinationellt företag med tyskt ursprung  och marknadsför våra produkter på den globala marknaden med en tradition av innovation och förnyelse som gynnar våra kunder. Kontinuerlig innovation, i allt vi gör, har varit avgörande för vår ekonomiska framgång. Vi är ledande inom kontinuerliga förbättringar och vår verksamhetskultur uppmuntrar och belönar våra medarbetare för sin kreativitet och sina initiativ.

Ledarskap

Entreprenörskap är vårt arv och grunden för vår framgång. Vi fortsätter denna tradition genom delegerat ansvar och handlingsfrihet. Vi tror på ett solitt ledarskap baserat på personliga förebilder, ödmjukhet, att lita på våra medarbetare och främja lagandan. Vi åtar oss att utveckla våra framtida ledare inom Freudenbergkoncernen i syfte att föra dessa värderingar vidare.

Personerna bakom 

Som ett familjeföretag fokuserar vi starkt på våra medarbetares välbefinnande och personliga utveckling. Vi avvisar alla former av diskriminering och trakasserier och visar förståelse och respekt i samarbetet med andra. Vi främjar en mångkulturell miljö där de medarbetare arbetar i globala team  för att berika vår verksamhetskultur och våra kapaciteter. Vi tror på värdet av långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och industriella partners.

Ansvar 

Verksamheten och ägarna fokuserar starkt på att skydda miljön och att vara en ansvarsfull medborgare i alla de länder och samhällen som vi driver affärer i. Vi gör vårt yttersta för att säkra säkerheten på arbetsplatsen och en säker användning av våra produkter. Som en familjeverksamhet strävar vi efter att sätta den högsta standarden i vårt personliga uppförande. Rättvisa och integritet guidar oss och överförs till våra partners, våra kunder och människor omkring oss.

Orientering på lång sikt 

Efter mer än 160 år är Freudenbergkoncernen fortfarande en helt familjeägd verksamhet. Detta ser vi som en styrka på lång sikt som är en fördel för våra kunder och partners. Även om vi inte är främmande för att ta rimliga risker kommer ekonomisk försiktighet och soliditet att fortsätta vara avvägande för omfånget och hastigheten i vår strategiska utveckling. Freudenberg har en lång och framgångsrik tradition av samarbete världen över, för allianser och partnerskap, som ger oss möjligheten att ge våra kunder den bästa servicen och att stärka vår marknadsposition. 

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.2_20190806