Deze website maakt gebruikt van cookies om technische redenen en om de navigatie op de site te vergemakkelijken. Door op deze site te blijven surfen gaat u akkoord met ons beleid inzake het gebruik van cookies. U hebt de mogelijkheid om de cookies te verwijderen of om uw toestemming tot het gebruik ervan via de instellingen van uw webbrowser in te trekken. Lees meer
x

De levenscyclus van onze producten

Het spreekt voor zich dat tijdens de ontwikkeling van de Vileda-producten elke productiestap van even groot belang is, om zo de impact te beperken die onze processen op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling hebben: milieu, samenleving en economie.
Duurzame ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats in het ontwerp van nieuwe producten, dankzij de bijzondere aandacht die we besteden aan de manier waarop we onze grondstoffenbevoorrading regelen en de methodes om onze producten te produceren, te verdelen, te gebruiken en te recycleren.

 • De toelevering van grondstoffen

  Onze hele bevoorradingsketen voor grondstoffen voldoet aan de principes van de REACH-richtlijn (registratie, beoordeling, vergunningverlening en beperkingen voor chemische producten).

 • Gevaarlijke stoffen

  Vileda doet er bovendien alles aan om het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals DEHP-plastic, zware metalen in pigmenten of gevaarlijke kleurstoffen te vermijden in de verschillende productieprocedés, zelfs al zijn die wettelijk toegelaten.

 • Programma voor ethische toelevering

  Op basis van de ESS ("Ethical Supplier Standards") hebben we een "ethisch toeleveringsprogramma" ingesteld. Het gaat om een reeks instructies aan leveranciers op het vlak van kinderarbeid, minimumlonen, dwangarbeid en gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

  Eén van de kernprincipes van ons ethisch toeleveringsprogramma is zelfevaluatie, een concept dat we hebben geïntroduceerd bij onze grondstoffenleveranciers en dienstverleners. Die procedure slaat op meer dan 90% van de waarde van onze goederenaankopen.

  Daarnaast beschikken we over een netwerk van "activiteitencentra" die allereerst de eigen FHS-fabrieken omvatten en daarnaast de grote leveranciers, magazijnen, verdeelcentra en contractanten. In al die centra houden we ook audits ter plaatse om na te gaan of de criteria voor ethische toelevering wel gerespecteerd worden. Op die manier dekken we meer dan 50% van onze aankopen.

 • Energiezuinigheid en certificering

  Onze 13 fabrieken voldoen aan de normen ISO 14001 en OHSAS 18001. Onze twee nieuwe productievestigingen in India en China worden op dit moment nog gecertificeerd en zullen tegen eind 2013 in overeenstemming zijn met die normen.

  In 2013 zijn we erin geslaagd om het energieverbruik van de drie grootste productievestigingen van FHCS (in Duitsland, Zweden en Italië) —samen goed voor 82% van het energieverbruik — terug te dringen met 7,2% in vergelijking met 2010 en met zelfs 33,2% ten opzichte van 2005.

  De Zweedse FHCS-fabriek werd in 2012 EN 16 001 gecertificeerd omwille van de duurzame manier waarmee men er met energie omspringt. De Duitse en Zweedse fabrieken stomen zich op dit moment volop klaar om de nieuwe en heel strenge norm EN 50 001 te behalen. Die vervangt de oude norm EN 16 001.

 • Minder verspilling, meer recyclage

  Die twee fabrieken zijn verantwoordelijk voor 63% van de energieverspilling bij FHCS. Vergeleken met 2010 zijn ze er weliswaar in geslaagd om die verspilling met 17% terug te dringen. Onze Duitse fabriek slaagde erin om een recyclageratio van 94% op te tekenen.

  In 2012 werd er ongeveer 1900 ton vezel gerecycleerd en 2200 ton gerecycleerd plastic gebruikt als grondstof voor tal van producten, zoals die van het Vileda Naturals-gamma.

 • Ecologische vestigingen

  De nieuwe FHCS-productievestiging in de Verenigde Staten werd opgetrokken op basis van de principes voor duurzame ontwikkeling: efficiënte verwarming en overal in het gebouw natuurlijk licht, dat alles met het oog op de LEED-certificering van de volledige site (LEED: Leadership in Energy & Environmental Design, een evaluatiesysteem opgezet door de U.S. Green Building Council, de Amerikaanse raad voor ecologisch bouwen). Het energieverbruik werd er met 25% teruggedrongen. Wat de landschapsarchitectuur betreft, koos men uitsluitend voor planten die goed tegen de droogte daar kunnen. Zo moet er minder worden gesproeid.

  In Duitsland werd de nieuwe hoofdzetel van FHCS, ingehuldigd in 2009, bekroond met het Duitse kwaliteitslabel voor duurzaam bouwen (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen).

 • Transport en logistiek

  We besteden bijzondere aandacht aan het efficiënt laden en lossen van goederen en gebruiken voertuigen met een ontwerp en met technologieën die het toelaten om de laadcapaciteit te maximaliseren, uiteraard binnen de geldende regels op dat vlak. We schaven onze transportmethodes voortdurend bij op het vlak van afstanden, door bijvoorbeeld de voorkeur te geven aan vervoer per spoor of per schip.

  Daarnaast deden het German Fraunhofer Institute en Vileda in 2008 een studie rond European-wide logistics, waaruit bleek dat de goederenverdeling en -opslag binnen FHCS reeds aanzienlijk binnen de perken wordt gehouden als het gaat om afstanden en kosten.

 • Sterke producten, voor glansprestaties

  De Vileda-producten staan erom bekend dat ze sterk zijn, uitstekend presteren en hergebruikt kunnen worden.

  Net omdat de producten van Vileda zo sterk zijn, vermijden we verspilling en vrijwaren we onze hulpbronnen. Dankzij de specifieke samenstelling van onze producten voor vloeronderhoud bijvoorbeeld, op basis van een vezelmengeling, kan elk soort vuil, ook fijne deeltjes, snel en doeltreffend worden verwijderd. Zo hoeft u minder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen, een vaststelling die door verschillende Europese studies is aangetoond.

 • Design & Prestatie bekroond

  Onze producten voldoen aan alle ergonomische vereisten om de rug en de gewrichten van onze gebruikers te ontlasten. Die benadering leverde ons al een reeks prijzen op, zoals de "Red dot design award" (een Duitse designprijs) en de "iF Product Design Award" (een Duitse ontwerpwedstrijd).

  In 2012 beloonde de Finnish Standards Assocation Vileda Professional met het ecolabel Nordic Swan voor een aantal moppen en voor het “Evolon” microvezeldoek.

 • Verpakking

  In de toekomst zullen al onze verpakkingen zodanig ontworpen worden dat ze volledig recycleerbaar zijn, en zullen we in de plaats van primaire materialen zoveel mogelijk gerecycleerde materialen gebruiken waar nodig (verpakkingen in karton of golfkarton gemaakt uit 60 tot 99% gerecycleerd papier). Alle verpakkingsfolie van Vileda voldoet aan de "witte lijst van Vileda-materialen" en is nagenoeg volledig gemaakt uit recycleerbaar of energetisch opwaardeerbaar PP of PE.

  Onze producten zijn nooit overmatig verpakt: enkel het hoogst noodzakelijke materiaal wordt gebruikt. We hanteren een globale aanpak, die rekening houdt met de verpakkingsprestatie en de ecologische voetafdruk in de hele bevoorradingsketen. Voorts hebben we ook oog voor nieuwe en vernieuwende verpakkingmaterialen (uit hernieuwbare bronnen bijvoorbeeld), maar ook voor processen die onze ecologische voetafdruk helpen verkleinen.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.3_20191120