Deze website maakt gebruikt van cookies om technische redenen en om de navigatie op de site te vergemakkelijken. Door op deze site te blijven surfen gaat u akkoord met ons beleid inzake het gebruik van cookies. U hebt de mogelijkheid om de cookies te verwijderen of om uw toestemming tot het gebruik ervan via de instellingen van uw webbrowser in te trekken. Lees meer
x

Verklaring van niet-aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid:

  1. Deze website is eigendom en wordt beheerd door Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Alle bij deze website en op deze website aanwezige rechten zijn het exclusieve eigendom van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH met uitsluiting van elke andere. 
  2. De informatie gepubliceerd op deze website, en in het bijzonder de informatie over de producten, wordt gecommuniceerd op basis van de kennis van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH op het moment van publicatie. Alhoewel Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH de hoogste graad van zorgvuldigheid nastreeft, kan zij in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van gebruik van de webpagina's en de inhoud daarvan, inclusief eventuele gevolgschade van welke aard dan ook. 
  3. Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH kan op elk moment de exploitatie van deze website of van bepaalde onderdelen daarvan wijzigen of staken, zonder dat zij daar voor aansprakelijk kan worden gehouden.  Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH accepteert bovendien geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het bijwerken van de website.
  4. De aanwezigheid van eventuele links op deze website naar websites van derden betekent geenszins dat Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH van die andere websites ondersteunt.  Freudenberg Home and Cleaning Solutions wijst ook elke aansprakelijkheid af met de betrekking tot de beschikbaarheid of de inhoud van die externe websites.
  5. Elke klacht of vordering die verband houdt met de website of het gebruik ervan wordt geregeld en uitgelegd in overeenstemming met het recht van de Duitse Bondsrepubliek, met uitzondering van elk principe inzake wetsconflicten, tenzij er sprake is van andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen van de lidstaat, welke het betreft.

Disclaimer

Nimmer kan de informatie op deze webpagina's worden geïnterpreteerd als bevestiging van de goede werking/ kwaliteit van de producten of diensten of een garantie vormen - expliciet of impliciet - namens Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.  Deze informatie kan worden gewijzigd, aangevuld of anderszins worden aangepast op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.  Deze links kunnen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH van deze gelinkte websites.  Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies c.q. schade door of voortvloeiend uit het gebruik van links door de internetgebruiker.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.3_20191120