Εξυπηρέτηση Πελατών: 800-500-2580 (από σταθερό τηλέφωνο), 212 000 22 18 (από κινητό τηλέφωνο)

Αποποίηση ευθυνών

  1. Το Site λειτουργεί από την FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και όλα τα δικαιώματα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
  2. Κάθε πληροφορία που δημοσιεύθηκε μέσω αυτής της ιστοσελίδας, ιδίως πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, δίνεται με το καλύτερο δυνατό των γνώσεων της FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Οι πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση, όσο επιτρέπεται  από το νόμο, δεν πρέπει να εκληφθούν ως εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε είδους ή να επιβάλουν οποιαδήποτε  ευθύνη για την FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε..
  3. Χωρίς να αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη, η FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να διακόψει τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου ή τμημάτων του ανά πάσα στιγμή. H  Freudenberg δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ενημέρωση της ιστοσελίδας.
  4. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελούν έγκριση αυτών των δικτυακών τόπων  από την FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  και FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα αυτών των χώρων ή των περιεχομένων τους.
  5. Κάθε απαίτηση ή αγωγή που συνδέεται  με την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της θα πρέπει να διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τις συγκρούσεις της με νομοθετικές αρχές.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422