<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=439863043047840&ev=PageView&noscript=1" />

 

Tuotteen elinkaari

Viledalla otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari prosesseja ja niiden yksittäisiä vaiheita kehitettäessä. Näin voidaan varmistaa, että prosesseja kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. 
 
Erityinen asema tuotteen elinkaaressa on kestävällä tuotekehityksellä. Tähän sisältyy yksityiskohtainen arviointiprosessi esimerkiksi siitä, miten raaka-aineet hankitaan, miten tuotteet valmistetaan ja jaetaan, miten niitä käytetään ja miten ne hävitetään.

 • Raaka-aineiden hankinta

  Noudatamme raaka-aineiden hankinnassa REACH-asetusta (joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä).

 • Haitallisten aineiden välttäminen

  Vileda pyrkii lisäksi kaikin keinoin välttämään haitallisten aineiden (kuten DEHP-pehmentimet, maalien raskasmetallit ja vaaralliset atsovärit) käyttöä koko valmistusprosessin ajan, vaikka niiden käyttäminen olisikin laissa hyväksyttyä.

 • Eettinen hankintaohjelma

  Olemme ottaneet muun muassa käyttöön kokonaisvaltaisen eettisen hankintaohjelman sekä eettiset toimittajastandardit (ESS). ESS-standardit määrittävät odotuksemme toimittajiamme kohtaan esimerkiksi lapsityövoiman, minimipalkkojen, pakkotyön sekä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun suhteen.

  Eettisen hankintaohjelman perustana on toimittajien itsearviointi ja se koskee materiaalitoimittajia ja sopimuspalvelutoimintoja. Tämä kattaa yli 90 % ostamiemme materiaalien kokonaisarvosta.

  Lisäksi olemme määritelleet tärkeimpien toimipaikkojen ryhmän, johon kuuluvat omat FHCS-tehtaamme sekä valitut tärkeimmät toimittajat, varastot, jakelukeskukset ja sopimustoiminnot. Kaikissa toimipaikoissa tehdään auditointeja, ja lisäksi käytetään, tarkastellaan ja arvioidaan eettisiä hankintakriteerejä. Näin katamme yli 50 % ostojemme arvosta.

 • Energiankulutuksen vähentäminen ja sertifioinnit

  15 tuotantolaitostamme on sertifioitu ISO 14001 - ja OHSAS 18001 -standardien mukaisesti.

  Vuonna 2013 kolmen tärkeimmän FHCS-tuotantopaikan energiankulutus (Saksa, Ruotsi ja Italia), jotka kuluttavat 82 % FHCS:n tuotantoon kuluvasta energiasta, väheni 7,2 % vuoteen 2010 verrattuna ja 33,2 % vuoden 2005 lähtötasoon verrattuna.

  Viledan tuotantopaikka Ruotsissa on saanut uudelleensertifioinnin energiankulutuksen hallinnasta standardin EN 16 001 mukaisesti vuonna 2012. Ruotsissa ja Saksassa on meneillään valmistelut uuden ja erittäin tiukan standardin EN 50 001, joka korvaa aikaisemman standardin  EN 16 001, mukaisen sertifioinnin saavuttamiseksi vuonna 2013.

 • Jätteiden tuotannon vähentäminen ja kierrätys

  Vuonna 2012 käytettiin noin 1 900 tonnia kierrätettyjä kuituja ja 2 200 tonnia kierrätettyä muovimateriaalia erilaisten tuotteiden valmistusmateriaaleina. Saksan tehtaalla kierrätyksen/talteenoton 94 %:n kiintiö saavutettiin vuonna 2012.
 • Kestävän kehityksen mukaiset rakennukset

  Viledan uuden, Yhdysvalloissa sijaitsevan valmistuspaikan rakentamisessa on huomioitu kestävä kehitys alusta lähtien. Se on energiatehokas lämmityksen ja sähkönkulutuksen suhteen ja luonnonvaloa on hyödynnetty kaikkialla rakennuksessa. Tämä kaikki tähtää koko toimipaikan LEED-sertifiointiin (LEED: Leadership in Energy & Environmental Design, Yhdysvaltojen Green Building Councilin luokitusjärjestelmä). Energiankulutus vähenee tämän ansiosta yli 25 %. Maisemoinnissa on käytetty ainoastaan luonnonmukaisia kuivuutta kestäviä kasveja kastelutarpeen minimoimiseksi.

  Saksassa vuonna 2009 käyttöönotettu uusi FHCS:n pääkonttorirakennus on saanut saksalaisen kestävän kehityksen mukaisen rakennuksen laatumerkinnän (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen).

 • Kuljetukset ja logistiikka

  Vileda-tuotteiden jakelussa kiinnitetään huomiota tehokkaaseen kuormaukseen ja toimituksiin ajoneuvojen muotoilua ja tekniikkaa hyödyntämällä, jotta kantokapasiteetti voidaan maksimoida nykyisten säädöksellisten rajoitusten sisällä. Parannamme jatkuvasti kuljetustapojamme vaihtamalla maantiekuljetuksia raiteille tai vesistöihin.

  Lisäksi Saksan Fraunhofer Institute ja Vileda tekivät vuonna 2008 kattavan tutkimuksen Euroopan logistiikasta. Tämän tuloksena Viledan varastointi- ja jakeluverkosto Euroopassa on jo hyvin lähellä minimikuljetusetäisyyksiä ja -kustannuksia.

 • Kestävyys ja suorituskyky

  Viledan tuotteet ovat tunnettuja hyvästä kestävyydestään, pestävyydestään, suorituskyvystään ja toimivuudestaan.

  Vileda-tuotteiden kestävyys auttaa vähentämään turhaa jätettä sekä säästämään luonnonvaroja. Siivousliinojen erityinen kuitusekoitus esimerkiksi poistaa erityyppiset liat ja hiukkaset nopeasti. Hyvät puhdistusominaisuudet vähentävät puhdistusaineiden tarvetta, kuten useat riippumattomat siivoustutkimukset kaikkialla Euroopassa ovat osoittaneet.

 • Muotoiluun ja suorituskykyyn liittyvät palkinnot

  Tuotteemme täyttävät ergonomiset vaatimukset suojaten käyttäjän selkää ja niveliä, jonka ansiosta tuotteillemme on myönnetty Red Dot Design Award - ja iF Product Design Award -palkintoja.

  Ympäristömerkintä - Motiva Services Oy on myöntänyt Vileda Professionalin ammattisiivousmopeille ja Evolon-pohjaisille QuickStar- ja MicroSmart-liinoille Joutsenmerkin.

 • Pakkaukset

  Viledan kaikki tuotepakkaukset ovat täysin kierrätettäviä. Pyrimme myös maksimoimaan kierrätettyjen materiaalien käytön uusien materiaalien sijaan, esimerkiksi kartonki- ja aaltopahvipakkaukset on valmistettu 60–99-prosenttisesti kierrätysmateriaalista. Kaikki Viledan pakkausmuovit on valmistettu lähes yksinomaan PP- ja PE-muoveista, jotka ovat joko kierrätettäviä tai uusiokäytettäviä.

  Tuotteitamme ei pakata liikaa. Käytämme vain tarvittavan vähimmäismäärän pakkausmateriaalia. Huomioimme pakkauksen suorituskyvyn ja ympäristövaikutukset koko toimitusketjussa. Huomioimme myös uudet ja innovatiiviset, esimerkiksi uusituvista luonnonvaroista valmistetut, pakkausmateriaalit sekä prosessit, jotka auttavat vähentämään ympäristövaikutuksia. 

 

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.2_20190806