<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=439863043047840&ev=PageView&noscript=1" />

 

Kestävä kehitys Freudenbergissa

Freudenberg-yhtymän lähestymistapa kestävään kehitykseen on vielä kattavampi kuin Viledan. Saksalainen emoyritys Freudenberg on toiminut yli 160 vuoden ajan ja on aina kiinnittänyt huomiota ekologisiin, sosiaalisiin ja ekonomisiin arvoihin, jotka sisältyvät myös yrityksen missioon.

  

 • Kierrätys

  Freudenbergilla on materiaalien asiantuntijana pitkä historia useiden eri raaka-aineiden muuntamisesta innovatiivisiksi tuotteiksi. Kierrätettyjen materiaalien hyödyntämiseen sekä jätteiden uusiokäyttöön kiinnitetään paljon huomiota.  Freudenberg on laatinut yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyen useita vapaaehtoisia sosiaali- ja hyvinvointiohjelmia.

 • Freudenberg-säätiö

  Freudenberg-säätiö perustettiin vuonna 1984. Sen tavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevia ryhmiä sekä edistää kulttuurihankkeita. Freudenberg lanseerasi koko yrityksen laajuisen TANNER-nuoriso-ohjelman vuonna 1999, sillä muiden maiden kulttuurin ja yhteiskunnan tunteminen voi vaikuttaa positiivisesti nuoren tulevaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

 • Pääperiaatteet

  Pääperiaatteet laadittiin vuonna 1999 yhteenvetona konsernin liiketoimintaperiaatteista, ja ne on suunnattu kaikille työntekijöille, liiketoimintakumppaneille ja muille yhteisöille ympäri maailman. Tärkeimmät osiot ovat Arvoa asiakkaille, Innovatiivisuus, Johtajuus, Ihmiset, Vastuu ja Pitkän aikavälin tavoitteet.

 • Sisäinen aloite ”We all take care”

  Vuonna 2003 laadittu sisäinen aloite "We all take care" kannustaa jokaista työntekijää jakamaan ideoita ja ehdotuksia työpaikan turvallisuuden parantamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi kaikkien osapuolten osalta. We all take care -aloitteen alla on myös lanseerattu erityinen Zero Accident Program -ohjelma koko konsernissa Freudenbergin ja Viledan työturvallisuuden parantamiseksi. Freudenbergin ja Viledan strateginen tavoite on päästä alle yhteen poissaolon aiheuttavaan onnettomuuteen 1 000 työntekijää kohden vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2012 Freudenberg ja FHCS saavuttivat välitavoitteen, eli 3,4 ja 2,6 poissaoloon johtanutta onnettomuutta 1 000 työntekijää kohden.

 • Ympäristöystävällinen teknologia

  Freudenbergin ”geneettiseen perimään” kuuluu johtavien ympäristöystävällisten teknologioiden käyttäminen. Konsernilla on jatkuvasti kasvava ympäristöystävällisten tuotteiden ja menetelmien valikoima kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Kiinan hallitus on palkinnut Suzhouhun kuitukangastehtaan useita kertoja ”ympäristöystävällisenä tehtaana”. Freudenberg on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikissa toimipaikoissaan ympäri maailman.

 • Lahjoitus NOK-kollegoille Japanissa

  Työntekijämme ovat aktiivisesti mukana lukuisissa sosiaalisissa hankkeissa. Freudenberg aloitti esimerkiksi lahjoitukset vuoden 2011 maanjäristyksestä ja tsunamista kärsineille NOK-kollegoille Japanissa. Työntekijät lahjoittivat yhteensä 219 000 euroa ja Freudenberg tuplasi tämän summan auttaakseen eniten kärsineitä 620 kollegaa.

 • Koulutuskeskus Nagapattinamissa, Etelä-Intiassa

  Freudenberg on lisäksi perustanut maaliskuussa 2009 koulutuskeskuksen Nagapattinamiin Etelä-Intiaan, Tamil Nadun provinssiin. Tämä alue kärsi eniten vuoden 2004 tuhoisasta tsunamista. Vuonna 2010 ensimmäiset nuoret suorittivat koulutuksensa loppuun ja aloittivat ensimmäisessä työpaikassaan. Lisäksi 80 nuorta henkilöä aloitti erityisen kaksoiskoulutuskurssin valmistuakseen metallityöntekijöiksi, hitsaajiksi ja putkiasentajiksi.

 • Hajing-kylän ala-aste Jiangyoussa, Kiinassa

  Elokuun 2009 lopulla Freudenberg avasi virallisesti Hajing-kylän ala-asteen Jiangyoussa, Kiinassa. Alue oli yksi pahiten tuhoutuneista alueista Sichuamissa toukokuussa 2008 sattuneessa tuhoisassa maanjäristyksessä. Käynnistimme tämän pitkäaikaisen avustusprojektin hyvän tahdon osoituksena maanjäristyksestä kärsineille ihmisille. Hanke on yksi Freudenbergin suurimmista tämänkaltaisista hankkeista Saksan ulkopuolella. Koulurakennuksen kokonaispinta-ala on yli 4 600 neliömetriä ja sinne mahtuu noin 280 lasta.

 • Kesäkouluprojekti

  Vuoden 2010 kesäkouluprojekti oli suuri menestys. Yli 40 Freudenbergin työntekijää antoi vapaaehtoisesti oppitunteja, esimerkiksi englanninkielestä, kiinalaisesta kulttuurista ja urheilusta. Paikallisesti Freudenberg tukee sosiaalityötä, muun muassa Wir-tun-was-hanketta. Lasten vaatepankkia Viernheimissa tuetaan toimittamalla säilytyslaatikoita, vaaterekkejä sekä antamalla taloudellista tukea. Alhaisen tulotason perheet saavat näin lapsilleen käytettyä vaatteita nimellistä korvausta vastaan.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.2_20190806