Udržitelnost v naší společnosti

Naše kořeny vychází ze založení skupiny Freudenberg Group a jejího dlouhodobého přístupu k podnikání. Již od vyrobení prvního výrobku v roce 1948 naše značka Vileda znamenala inovaci a kvalitu se zaměřením na výrobu trvanlivých a pohodlných výrobků, vyvíjených a vyráběných za použití bezpečných materiálů těmi nejmodernějšími technologiemi.

Máme v úmyslu pokračovat v našem přístupu k udržitelnosti, konkrétně v začleňování ekologických, sociálních a ekonomických hodnot do naší každodenní činnosti a v plnění očekávání současných i budoucích generací.  

Náš dlouhodobý slib a zodpovědnost vůči lidem a životnímu prostředí je stanoven v Hlavních zásadách, vytýčených naší mateřskou společností  Freudenberg.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422