Poslání

Společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH nabízí značkové mechanické výrobky pro péči o domácnost a prádlo, které usnadňují a zefektivňují každodenní práci uživatelům a spotřebitelům na celém světě.

Organizace a duch naší společnosti jsou inovativní a multikulturní, založené na důvěře a poctivosti, týmovém duchu a závazku trvale usilovat o zlepšení.

Snažíme se přilákat a rozvíjet vysoce talentované jedince, kterým nabízíme profesionální prostředí a podnikatelskou svobodu s nezbytným minimem formálních pravidel.

Očekáváme, že úspěšné zavedení našich strategií povede dlouhodobě k silné celosvětové vedoucí pozici našich značek z hlediska ziskovosti a podílu na trhu - což bude přínosem pro naše podnikání, zaměstnance, akcionáře, zákazníky a společnosti, ve kterých pracujeme a žijeme.

Hlavní zásady jsou zkrácenou verzí obchodních zásad skupiny,shrnutých pro naše zaměstnance po celém světě, naše obchodní partnery a širokou veřejnost.

 

Hodnota pro zákazníky

Zavázali jsme se k předvídání, porozumění a uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků. Jako pečlivý dodavatele s vášní pro detail poskytujeme potřebnou podporu, aby naši zákazníci byli spokojení.
Dodáváme vyšší kvalitu díky našemu závazku kvality, služeb a spolehlivosti, podporovanému naší globální působností.

-------
Inovace

Jako nadnárodní společnost německého původu, soutěžící na globálních trzích, máme zavedenou tradici inovací a obnovy, která přináší prospěch našim zákazníkům. Neustálá inovace všeho, co děláme, je základem našeho dlouhodobého finančního úspěchu. Jsme lídři v neustálém zlepšování a naše firemní kultura podporuje a odměňuje kreativitu a iniciativu všech zaměstnanců.

-------
Vedení

Podnik je naším dědictvím a základem našeho úspěchu. Pokračujeme v této tradici prostřednictvím postoupení zodpovědností, svobody jednání a osobní zodpovědnosti.
Věříme v pevné vedení, založené na osobním příkladu, skromnosti, důvěře v lidi a podpoře týmového ducha. Zavázali jsme se k rozvoji našich budoucích lídrů v rámci skupiny Freudenberg Group, abychom tento trend zachovali.

-------
Lidé

Jako rodinná společnost se staráme o blaho našich zaměstnanců a jejich osobní rozvoj. Odmítáme veškeré formy diskriminace a obtěžování a v našich vztazích si prokazujeme vzájemné pochopení a respekt. Podporujeme multikulturní prostředí, kde zaměstnanci pracují společně v mezinárodních týmech, aby obohatili naši kulturu a schopnosti. Věříme v hodnotu dlouhodobých vztahů se zákazníky, dodavateli a průmyslovými partnery.

-------
Zodpovědnost

Naše společnost a její rodinní akcionáři se společně zavázali chránit životní prostředí a nést zodpovědnost za firemní občany ve všech zemích a společnostech, ve kterých podnikáme. Věnujeme veškerou možnou péči tomu, aby byla zajištěna bezpečnost pracoviště a našich výrobků. Jako rodinná společnost usilujeme o co nejvyšší standardy osobního chování. Naše chování mezi sebou, vůči našim obchodním partnerům a široké veřejnosti se řídí nestranností a poctivostí.

-------
Dlouhodobá orientace

Po více než 160ti letech společnost Freudenberg Group je a zůstane výhradně rodinným podnikem. Pevně věříme, že naše dlouhodobá obchodní orientace je hlavní silou, přinášející prospěch našim zákazníkům i partnerům. I když se nebráníme přiměřeným rizikům, finanční prozíravost a solidnost bude i nadále určovat rychlost a rozsah našeho strategického rozvoje. Společnost Freudenberg má dlouhou a úspěšnou tradici celosvětové spolupráce, spojenectví a partnerství, které nám umožňuje lépe sloužit našim zákazníkům a posiluje naše konkurenční postavení.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422