Prohlášení

  1. Stránky jsou provozovány společností Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. a všechna práva k nim patří výhradně Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s., není-li uvedeno jinak.
  2. Veškeré informace zveřejněné prostřednictvím těchto stránek, zejména informace týkající se výrobků, jsou šířeny dle nejlepšího vědomí Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. Tyto informace se v žádném případě, pokud je to právně přípustné, nepovažují za záruku nebo zastoupení jakéhokoliv druhu nebo jakoukoliv odpovědnost společnosti Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s.
  3. Bez předpokladu odpovědnosti, Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s., na základě vlastního uvážení, může upravovat, měnit nebo přerušit provoz těchto stránek nebo její částí kdykoliv. Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s.nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci stránek.
  4. Odkazy na stránky třetích stran nepředstavují schválení takových třetích stran společností Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. a Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s., nenese odpovědnost za dostupnost těchto stránek nebo jejich obsah.
  5. Případné nároky nebo žaloby spojené se stránkou nebo její užívání se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Spolkové republiky Německo, s výjimkou jejích konfliktů s právními principy.

Cookies

V závislosti na nastavení vašeho prohlížeče, informace ve formě cookies mohou být automaticky zasílány do vašeho počítače. Prosím, udělejte příslušné úpravy nastavení počítače, chcete-li odmítnout cookies.

Prohlášení pro externí odkazy

Za žádných okolností nemohou být informace obsažené v těchto internetových stránkách považovány za potvrzení uspokojivé kvality výrobků nebo služeb, ani se nemohou tyto informace v žádném případě považovat za záruku jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, na straně Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. Tyto informace mohou být změněny, doplněny nebo vymazány kdykoliv bez předchozího upozornění.
Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. a společnosti skupiny nenesou žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek spojených s našimi stránkami. Tyto odkazy by neměly být chápány jako potvrzení od nás. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout zákazníkovi používaním našich stránek.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422