Udržitelnost ve společnosti Freudenberg

Celkový přístup k udržitelnosti jde ještě dále: naše mateřská společnost Freudenberg, německá rodinná společnost, která je v provozu již více než 160 let, vždy věnovala velkou pozornost ekologickým, sociálním a ekonomickým aspektům, které jsou výslovně obsaženy v Poslání společnosti.

  

 • Recyklace

  Jako odborník na materiály má společnost Freudenberg dlouhou historii, pokud jde o přeměnu široké řady materiálů na inovativní výrobky. Velká pozornost je věnována používání recyklovaných materiálů a zpětnému  využívání odpadu.  V klíčové oblasti firemního občanství zavedla společnost Freudenberg od roku 1889 různé dobrovolné sociální a pečovatelské služby.

 • Freudenbergova nadace

  Freudenbergova nadace byla založena v roce 1984. Jejím cílem je podporovat integraci a  propagaci znevýhodněných skupin a podporovat kulturní projekty. Když společnost Freudenberg Group zaváděla v roce 1999 celofiremní program pro mládež TANNER (KOŽELUH), věděla, že zkušenosti s kulturním a sociálním prostředím v jiných zemích budou pozitivním faktorem pro osobní a profesní vývoj mladých lidí. 

 • Hlavní zásady

  V roce 1999 byly stanoveny Hlavní zásady jako souhrn Obchodních zásad skupiny, které platí pro všechny zaměstnance po celém světě, obchodní partnery a širokou veřejnost. Klíčovými body jsou „Hodnoty pro zákazníky“, „Inovace“, „Vedení“, „Lidé“, „Zodpovědnost“ a „Dlouhodobá orientace“. 

 • Mezinárodní iniciativa „Týká se to nás všech“

  Mezinárodní iniciativa „Týká se to nás všech“, založená v roce 2003, vyzývá všechny spolupracovníky, aby svými nápady a návrhy přispívali ke zlepšení bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí v zájmu každého z nás. V rámci této iniciativy byl také v celé společnosti spuštěn specifický „Program nulového počtu úrazů“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost práce ve společnostech Freudenberg a Vileda. Strategickým cílem ve společnostech Freudenberg a Vileda je dosáhnout do roku 2016 1 absenční úraz na  1 000 zaměstnanců. V roce 2012 dosáhly obě společnosti Freudenberg a FHCS již průběžné milníky, tj. 3,4 a 2,6 absenčních úrazů na 1 000 zaměstnanců.

 • Technologie šetrná k životnímu prostředí

  Součástí „genetického kódu“ společnosti Freudenberg je být v čele technologie šetrné k životnímu prostředí. Skupina má po celém světě stále rozsáhlejší portfolio ekologických výrobků a výrobních postupů. Například závod na výrobu netkaných textilií v Suzhou v Číně byl čínskou vládou již několikrát uznán jako „zelená továrna“. Společnost Freudenberg se zavazuje být zodpovědným firemním občanem na všech svých působištích po celém světě. 

 • Dar pro kolegy ze společnosti NOK v Japonsku

  Naši spolupracovníci jsou vysoce zainteresováni v řadě sociálních projektů. Společnost Freudenberg například zaslala dar kolegům z NOK v Japonsku, které bylo v roce 2011 postiženo zemětřesením a tsunami. Zaměstnanci darovali kolektivně částku 219 000 €, kterou společnost Freudenberg zdvojnásobila, aby pomohla 620 kolegům, kteří byli nejvíce postiženi. 

 • Školící středisko v Nagapattinam v jižní Indii 

  V březnu 2009 dále společnost Freudenberg založila školící středisko v Nagapattinam v jihoindické provincii Tamil Nadu, oblasti, která byla v roce 2004 nehůře postižena ničivým tsunami. V roce 2010 první mladí lidé ukončili výuku a úspěšně nastoupili do svých prvních zaměstnání. Dalších 80 nových mladých lidí zahájilo speciální dvojité školící kurzy, aby získali kvalifikaci jako kovodělníci, svářeči nebo instalatéři. 

 • Základní škola Hajing Village v Jiangyou v Číně 

  Na konci srpna 2009 společnost Freudenberg oficiálně otevřela základní školu Hajing Village v Jiangyou v Číně. Toto místo bylo jedním z měst provincie Sichuan nejhůře postiženým katastrofálním zemětřesením v květnu 2008. Jako gesto dobré vůle vůči postiženým lidem v této oblasti jsme zahájili tento projekt dlouhodobé pomoci. Jedná se o jeden z největších projektů společnosti Freudenberg tohoto typu mimo Německo. Školní budova má celkovou rozlohu více než 4 600 m2 a pojme asi 280 dětí. 

 • Projekt letní školy

  Velký úspěch měl v roce 2010 projekt letní školy, kde více než 40 zaměstnanců společnosti Freudenberg dobrovolně dávalo lekce v tematických oblastech, včetně anglického jazyka, čínské kultury a sportu. Na místní úrovni společnost Freudenberg podporuje sociální práci, mimo jiné iniciativou „Wir-tun-was“. Například banka dětského oblečení ve Viernheimu je sponzorována úložnými boxy, regály na oblečení a také finančními dary. Rodiny s nízkými příjmy mají možnost získat pro své děti oblečení z druhé ruky za symbolickou částku.

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422