Udržitelnost v naší společnosti

Naše kořeny vychází ze založení skupiny Freudenberg Group a jejího dlouhodobého přístupu k podnikání. Již od vyrobení prvního výrobku v roce 1948 naše značka Vileda znamenala inovaci a kvalitu se zaměřením na výrobu trvanlivých a pohodlných výrobků, vyvíjených a vyráběných za použití bezpečných materiálů těmi nejmodernějšími technologiemi.

Máme v úmyslu pokračovat v našem přístupu k udržitelnosti, konkrétně v začleňování ekologických, sociálních a ekonomických hodnot do naší každodenní činnosti a v plnění očekávání současných i budoucích generací.  

Náš dlouhodobý slib a zodpovědnost vůči lidem a životnímu prostředí je stanoven v Hlavních zásadách, vytýčených naší mateřskou společností  Freudenberg.

  1. Vzkaz našim budoucím generacím Již od uvedení prvního výrobku Vileda na trh v roce 1948, kterým byl hadr na okna Vileda, bylo naší nejvyšší prioritou usnadnit domácí práce a dodat našim...
  2. Podíváme-li se na životní cyklus výrobků Vileda, je zřejmé, jak důležité jsou jeho jednotlivé fáze a jak nám mohou pomoci při snižování dopadu našich procesů na tři oblasti udržitelnosti, jmenovitě...
  3. Během celého životního cyklu jsou výrobky Vileda neustále zdokonalovány s ohledem na tři hodnoty udržitelnosti (ekologickou, sociální a ekonomickou); tento efekt demonstrují následují výrobky.   ...
  4. Celkový přístup k udržitelnosti jde ještě dále: naše mateřská společnost Freudenberg, německá rodinná společnost, která je v provozu již více než 160 let, vždy věnovala velkou pozornost ekologickým,...

Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.4.9_20200422