Vi använder oss av cookies. Du kan styra cookies från vår webbplats genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, endast tar emot dem på begäran eller tar bort dem när du stänger din webbläsare. Observera att användningen av vissa tjänster då kan begränsas och att vissa delar av webbplatsen endast fungerar på rätt sätt med hjälp av cookies. Läs mer.
x

Disclaimer

Friskrivning av ansvar för innehåll:

  1. Webbplatsen administreras av Freudenberg Household Products AB och alla rättigheter tillhör uteslutande Freudenberg Household Products AB såvida inget annat anges.
  2. Webbplatsen är avsedd att endast tjäna i allmänt informationssyfte. Under inga omständigheter kan informationen på denna webbplats tolkas som bekräftelse på produkters kvalitet eller ligga som grund för garanti på något sätt, varken uttryckligen eller underförstådd, eller ålägga något ansvar på Freudenberg Household Products AB. 
  3. Informationen på webbplatsen är sammansatt och uppdaterad med omsorg och uppmärksamhet. Trots noggrann kontroll av innehållet, kan Freudenberg Household Products AB inte garantera att all information på webbplatsen är aktuell, korrekt eller komplett eller att webbplatsen fungerar felfritt och är tillgänglig. Freudenberg Household Products AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra, komplettera eller ta bort information på webbplatsen.Freudenberg household Products AB avsäger sig ansvaret att uppdatera webbplatsen.
  4. Freudenberg Household Products AB är inte ansvariga för varken tillgängligheten eller innehållet av några länkade tredje part sidor. Detta gäller för innehåll vid tiden för länkningen samt vid efterföljande ändringar på den externa internetsidan. Freudenberg Household Products AB fastslår att inget illegalt innehåll på länkade internetsidor var identifierade då länken gjordes. 
  5. Alla tvister hänförliga till tillgång och användandet av webbplatsen och dess information styrs av svensk lag. Alla tvister som uppkommer i samband med sådan tillgång och användande ska avgöras av behörig domstol i Stockholm, Sverige.

Cookies

Beroende på din webläsares inställningar kan information i form av cookies automatiskt skapas på din hårddisk. Du kan naturligtvis förhindra att dessa cookies sparas på din hårddisk genom att ändra din webbläsares inställningar. Information om hur du gör detta finns i användarinstruktionerna från tillverkaren av din webbläsare.

Externa länkar

Webbplatsen är avsedd att endast tjäna i allmänt informationssyfte. Under inga omständigheter ska informationen på denna webbplats tolkas som utfästelser om produkters kvalitet, varken uttryckligen eller underförstått, eller ålägga något ansvar på Freudenberg Household Products AB. Sådan information kan ändras, kompletteras eller tas bort utan förvarning.

Freudenberg Household Products AB ger inga som helst garantier för innehåll, användning eller tillgänglighet på några länkade tredje part-sidor och skall inte hållas ansvarig för handlingar eller fösummelser av sådana tredje part i samband med eller med anknytning till sådant innehåll från tredje part. Freudenberg Household Products AB ska under inga omständigheter hållas ansvarig för förlust eller skada som uppkommer från användande av tredje part-sidorna. 

 Disclaimer:

  1. The Site is operated by Freudenberg Household Products AB and all rights thereto exclusively belong to Freudenberg Household Products AB, unless stated otherwise.
  2. Any information published through this Site, in particular information related to products, is given to the best of Freudenberg Household Products AB best knowledge. Such information shall in no event, as far as legally permissible, be construed as guarantee or representation of any kind or impose any liability on Freudenberg Household Products AB.
  3. Without assuming liability, Freudenberg Household Products AB, at its sole discretion, may modify, alter or discontinue the operation of this Site or portions at any time. Freudenberg assumes no responsibility to update the Site.
  4. Links to third-party sites do not constitute an endorsement of such third-party sites by Freudenberg Household Products AB and Freudenberg Household Products AB is not responsible for the availability of these sites or their contents. 
  5. Any claims or suits associated with the Site or its use shall be governed and construed in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany, excluding its conflicts of law principles.

Cookies

Depending on your browser settings, information in the form of cookies may be automatically issued to your computer. Please make the appropriate adjustments to your computer settings if you wish to reject cookies.

Disclaimer for External Links

Under no circumstances may the information contained in these Internet pages be construed as confirmation of the satisfactory quality of products or services nor may such information in any way constitute any warranty of any kind, either express or implied, on the part of Freudenberg Household Products AB. Such information may be amended, supplemented or deleted at any time without prior notice.

Freudenberg Household Products AB and group companies assume no responsibility for the content of websites linked on our site. Such links should not be interpreted as endorsement by us of those linked websites. The Company will not be liable for any loss or damage that may arise from the Customer’s use of them.


Vileda Brand

©2013 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
Some images courtesy of Freudenberg & Co.KG.
2.2.5_20180209